Anasayfa » Web » Also Ne Demek ve Nasıl Kullanılır?

Also Ne Demek ve Nasıl Kullanılır?

Bilgi paylaştıkça daha güzel!

Also Kelimesinin Anlamı ve Genel Kullanım Alanları

Also kelimesi İngilizce dilinde oldukça yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Türkçeye çevrildiğinde genellikle ‘ayrıca’ ya da ‘keza’ anlamlarına gelir. Bu kelime, cümlenin içerisinde ek bilgi sunmak veya daha önce söylenen bir şeyi desteklemek amacıyla kullanılır. Also kelimesi, yazılı ve sözlü iletişimde sıkça rastlanır ve kullanımı oldukça basittir.

Also kelimesinin cümlede nasıl kullanıldığını anlamak için birkaç örnek vermek faydalı olabilir. Örneğin, “She likes reading books. She also enjoys painting.” cümlesinde, also kelimesi kişinin sadece kitap okumayı sevmediğini, aynı zamanda resim yapmaktan da hoşlandığını belirtir. Bu, also kelimesinin iki durumu bir araya getirerek ek bilgi sağlama işlevini açıkça gösterir.

Başka bir örnek olarak, “The project requires a lot of research. Also, it demands creativity.” cümlesinde also kelimesi, araştırma yapmanın yanı sıra projenin yaratıcılık gerektirdiğini de vurgular. Bu şekilde also, bir konunun farklı yönlerini veya ek gereksinimlerini belirtmek için kullanılabilir.

Sonuç olarak, also kelimesi, İngilizce dilinde ek bilgi sunmak veya mevcut bilgiyi genişletmek amacıyla sıklıkla kullanılır. Bu kelimenin doğru kullanımı, iletişimi daha etkili ve zengin hale getirebilir. Ayrıca, yazılı ve sözlü ifadelerde also kelimesinin yerinde ve doğru kullanımı, anlatılan konunun daha net anlaşılmasına yardımcı olur. Bu, also kelimesinin anlamını ve kullanım alanlarını kavramak açısından önemlidir.

Also Kelimesinin Dilbilgisi Açısından İncelenmesi

Also kelimesi, İngilizce dilinde sıklıkla kullanılan bir bağlaçtır ve “de”, “dahi” ya da “aynı zamanda” anlamına gelir. Dilbilgisel olarak, also genellikle özne ile fiil arasında ya da cümlenin sonunda yer alır. Bu bağlaç, ek bilgi vermek veya iki ifadeyi birleştirmek amacıyla kullanılır. Örneğin, “She also likes reading” cümlesinde, also özne (she) ile fiil (likes) arasında kullanılarak kişinin okuma yapmayı da sevdiği bilgisi verilmektedir.

Also kelimesinin cümledeki yerine göre anlamı ve vurgusu değişiklik gösterebilir. Özne ile fiil arasında kullanıldığında, ek bilgi verirken vurgunun değişmemesini sağlar. Örneğin: “He is also coming to the party,” cümlesinde also, partinin diğer katılımcılarına ek olarak bir kişinin daha geleceğini belirtir. Bunun yanı sıra, also cümlenin sonunda kullanıldığında ise daha belirgin bir vurgu yaratır. Örneğin: “She completed the report on time, also,” cümlesinde, raporun zamanında tamamlanmasının yanı sıra başka bir eylemin de gerçekleştirildiği vurgulanmaktadır.

Also kelimesinin dilbilgisel yapısını daha iyi anlamak için farklı örnek cümlelere göz atmak faydalı olacaktır. Örneğin:

  • “John also went to the meeting.” (John, toplantıya giden diğer kişilere ek olarak gitti.)
  • “They are planning to go hiking. I will join them also.” (Onlar yürüyüşe gitmeyi planlıyorlar. Ben de onlara katılacağım.)
  • “The company offers many benefits. Also, they provide free lunch.” (Şirket birçok avantaj sunuyor. Ayrıca, ücretsiz öğle yemeği sağlıyorlar.)

Bu örnekler also kelimesinin cümle içerisindeki yerini ve kullanımını net bir şekilde göstermektedir. Also cümledeki bilgi akışını zenginleştirir ve ek bilgi sunar, bu nedenle doğru yerleştirilmesi anlam bütünlüğü açısından önemlidir.

Örneklerle Also Kullanımı

Also kelimesi, İngilizce dilinde yaygın olarak kullanılan bir bağlaçtır ve ek bilgi verirken kullanılır. Bu kelime, cümlede genellikle özne, yardımcı fiil veya fiilden sonra yer alır. Also cümlede vurgulamak istediğimiz ek bilgiyi belirtmek için kullanılır. Şimdi, also kelimesinin farklı cümle yapılarına nasıl entegre edildiğini örneklerle inceleyelim.

Birinci örnekte, also özne ile yardımcı fiil arasında kullanılmıştır: “She is also coming to the party.” Bu cümlede, ‘she’ (o) kişinin partiye geleceği bilgisine ek olarak also kelimesi, onun yanı sıra bir başkasının da partiye katılacağını ifade eder.

İkinci örnekte, also yardımcı fiil ile ana fiil arasında yer alır: “They have also finished their homework.” Bu cümlede, ‘they’ (onlar) öznesi ile ‘have finished’ (bitirdiler) yardımcı ve ana fiili arasında also kullanılarak, ev ödevini bitiren başka bir grubun yanı sıra bu kişilerin de ödevlerini tamamladığı bilgisi verilir.

Üçüncü örnekte, also fiilden sonra gelir: “We went to the museum and also visited the art gallery.” Bu cümlede, ‘we’ (biz) öznesi ile ‘went’ (gittik) fiilinden sonra also kullanılarak müzeye gitmenin yanı sıra sanat galerisine de ziyaret yapıldığı bilgisi eklenir.

Son olarak, also cümle başında da kullanılabilir: “Also, I would like to thank everyone for their support.” Bu kullanımda, also kelimesi cümlenin başına gelerek, teşekkür etmek istediğimiz kişilerin desteğine ek olarak başka bir noktayı da vurgulamak için kullanılmıştır.

Also kelimesinin bu örneklerdeki kullanımı, İngilizce dilinde nasıl doğru bir şekilde yerleştirildiğini ve cümleye ek bilgi katmada nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir. Also cümlede nasıl kullanılır sorusunun cevabı, bu örneklerde açıkça görülebilir.

Also ve Diğer Bağlaçlar Arasındaki Farklar

İngilizce dilinde bağlaçlar, cümleleri ve düşünceleri birleştirmek için önemli bir rol oynar. Bu bağlaçlar arasında also kelimesinin kullanımı, diğer bazı bağlaçlarla karıştırılabilir. Also anlamı ne demek sorusuna cevap ararken, bu kelimenin “too”, “as well” ve “either” gibi diğer bağlaçlarla olan farklarını anlamak faydalı olacaktır.

Öncelikle, also kelimesi cümle içinde genellikle fiilden önce veya cümlenin başında kullanılır. Örneğin, “She also likes reading” veya Also, she likes reading” şeklinde cümlelerde yer alabilir. “Too” ve “as well” gibi kelimeler ise genellikle cümlenin sonunda kullanılır. Örnek vermek gerekirse, “She likes reading too” veya “She likes reading as well” denir. Bu kullanım farkı, cümlelerin yapısında ve anlamında önemli rol oynar.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta, “either” kelimesinin olumsuz cümlelerde kullanılmasıdır. “Either” kelimesi, also ve diğer bağlaçlardan farklı olarak, negatif ifadelerde tercih edilir. Örneğin, “She doesn’t like reading either” cümlesinde kullanıldığı gibi. Bu cümlede “either” kelimesi, also kelimesinin olumsuz versiyonu olarak düşünülebilir.

Bu bağlaçların doğru kullanımı, yazılı ve sözlü iletişimde netlik sağlar. Bir cümlenin sonuna “too” veya “as well” eklemek, aynı düşüncenin devamını ifade ederken, also kelimesini cümlenin başına veya fiilden önce eklemek, vurgulamak istediğiniz diğer noktaları öne çıkarır. “Either” kelimesi ise, olumsuz cümlelerde ek bilgi vermek için kullanılır.

Özetle, “also”, “too”, “as well” ve “either” kelimelerinin doğru ve yerinde kullanımı, dilin akıcılığı ve anlaşılabilirliği açısından önemlidir. Bu bağlaçlar arasındaki farkları bilmek, İngilizce dilinde daha etkili ve doğru iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.

Tablo: Also ile Kurulan Örnek Cümleler

Also kelimesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bağlaçlardan biridir ve genellikle ek bilgi vermek için cümlelerde yer alır. Aşağıdaki tabloda, also kelimesinin farklı cümle yapılarında nasıl kullanıldığını gösteren örnek cümleler ve bunların Türkçe karşılıkları bulunmaktadır. Bu örnekler, also kelimesinin anlamını ve cümlede nasıl kullanıldığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

İngilizce CümleTürkçe Çeviri
She is a talented singer, and she also plays the guitar.O yetenekli bir şarkıcıdır ve ayrıca gitar çalar.
John likes to read books, and he also enjoys writing.John kitap okumayı sever ve ayrıca yazmaktan da hoşlanır.
We went to the museum, and we also visited the park.Müzeye gittik ve ayrıca parkı da ziyaret ettik.
She is not only a doctor but also a professor.O sadece bir doktor değil, aynı zamanda bir profesördür.
He not only speaks English but also French.O sadece İngilizce değil, aynı zamanda Fransızca da konuşur.
I have finished my homework, and I also cleaned my room.Ödevimi bitirdim ve ayrıca odamı temizledim.
They are planning to visit Italy, and they also want to see France.İtalya’yı ziyaret etmeyi planlıyorlar ve ayrıca Fransa’yı da görmek istiyorlar.

Bu örnek cümleler, also kelimesinin cümlede nasıl kullanıldığını açıkça göstermektedir. Ayrıca, also kelimesinin Türkçe karşılığı olan ‘ayrıca’ ifadesi de cümlelerde benzer şekilde kullanılmaktadır. Bu tablo, also kelimesinin kullanımını öğrenmek isteyenler için faydalı bir kaynak olabilir.

Also Kullanırken Yapılan Yaygın Hatalar

Also kelimesinin kullanımı sırasında yapılan yaygın hatalar, dil öğrenenlerin anlam bütünlüğünü bozmadan doğru cümle yapıları oluşturabilmeleri için dikkate alınması gereken önemli noktalardır. Bu hataları anlamak ve onlardan kaçınmak, dil becerilerini geliştirmek için kritik bir adımdır.

Öncelikle, also kelimesi cümlede genellikle özne ile fiil arasında kullanılır. Ancak dil öğrenenler, also’yu cümlenin başında veya sonunda kullanarak hatalı bir yapı oluşturabilirler. Örneğin, “She also likes apples” cümlesi doğru kullanımı gösterirken, “Also she likes apples” veya “She likes apples also” ifadeleri hatalıdır. Bu tür hatalardan kaçınmak için alsonun cümledeki yerini doğru belirlemek gerekir.

Bir diğer yaygın hata, ‘also’ kelimesinin anlamını karıştırmaktır. ‘Also’ genellikle ‘ek olarak’ veya ‘aynı zamanda’ anlamlarında kullanılır. Ancak dil öğrenenler, ‘also’yu ‘too’ veya ‘as well’ gibi kelimelerle karıştırabilirler. ‘Also’ daha resmi bir bağlamda kullanılırken, ‘too’ ve ‘as well’ daha gayri resmi durumlar için uygundur. Örneğin, “She is a teacher and also a writer” resmi bir kullanımken, “She is a teacher and a writer too” gayri resmi bir yapıdır.

Son olarak, ‘also’ kelimesinin yanlış zamanlarda kullanılması da yaygın bir hatadır. Dil öğrenenler, ‘also’yu doğru zamanlarda ve yerlerde kullanarak cümlenin anlamını güçlendirebilirler. Örneğin, “He can also play the piano” cümlesi doğru zamanlamayı gösterirken, “He also can play the piano” ifadesi uygun değildir.

Bu yaygın hatalardan kaçınmak için ‘also’ kelimesinin doğru kullanımını öğrenmek ve pratik yapmak önemlidir. Dil öğrenenlerin bu hataları düzelterek daha akıcı ve doğru İngilizceye sahip olmaları mümkündür.

‘Also’ ile İlgili İpuçları ve Püf Noktaları

“Also” kelimesinin doğru ve etkili bir şekilde kullanımı, İngilizce dil becerilerini geliştirmek isteyenler için önemli bir adımdır. Bu kelimenin anlamını ve kullanımını tam olarak kavramak, yazılı ve sözlü iletişimde büyük avantaj sağlar. İşte “also” kelimesini daha etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları ve püf noktaları:

Öncelikle, “also” kelimesi bir cümlenin başında, ortasında veya sonunda kullanılabilir, ancak en yaygın kullanım yeri cümlenin ortasıdır. Örneğin, “She likes to read books, and she also enjoys writing.” şeklinde bir cümlede, “also” kelimesi iki fiili birbirine bağlayarak ek bilgi sağlar. Bu tür kullanımlar, yazılarınızda çeşitlilik ve akıcılık yaratır.

İkinci olarak, “also” kelimesi genellikle olumlu cümlelerde kullanılır. Olumsuz cümlelerde “either” kelimesi tercih edilir. Örneğin, “I don’t like coffee. I don’t like tea either.” Bu farkı bilmek, cümlelerinizin anlamını netleştirir ve dil kullanımınızı daha doğru bir hale getirir.

Ayrıca, “also” kelimesini kullanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, cümlenin anlam bütünlüğünü bozmamaktır. Örneğin, “She also, likes swimming.” gibi bir kullanım, dilbilgisi açısından yanlıştır. Doğru kullanım “She also likes swimming.” şeklinde olmalıdır. Bu tür dilbilgisi hatalarından kaçınmak için, cümle yapısına ve kelimenin yerine dikkat etmek önemlidir.

Son olarak, “also” kelimesini kullanırken aşırıya kaçmamak da önemlidir. Aynı yazı veya konuşma içinde gereğinden fazla “also” kullanımı, dilinizin monotonlaşmasına yol açabilir. Çeşitli bağlaçlar ve geçiş ifadeleri kullanarak, metninizi daha zengin ve ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Örneğin, “in addition,” “furthermore,” “moreover” gibi alternatif ifadelerle cümlelerinizi çeşitlendirebilirsiniz.

Bu ipuçları ve püf noktaları, “also” kelimesinin daha etkili ve doğru bir şekilde kullanılmasına yardımcı olacaktır. Doğru kullanımı öğrenmek, dil becerilerinizi önemli ölçüde geliştirecektir.

Sonuç: ‘Also’ Kelimesinin Önemi

İngilizce dilinde ‘also’ kelimesi, cümle içerisinde ek bilgi vermek amacıyla sıkça kullanılan önemli bir bağlaçtır. ‘Also’ kelimesi, temel olarak “ayrıca” veya “bunun yanı sıra” anlamına gelir ve cümlede ek bilgi sunarken, okuyucunun veya dinleyicinin dikkatini çekmeye yardımcı olur. Bu bağlamda, ‘also’ anlamı ne demek? sorusu, dil öğrenenler için kritik bir noktadır. Çünkü doğru kullanımı, dilin akıcılığını ve anlaşılırlığını artırır.

‘Also’ kelimesi, cümlenin başında, ortasında veya sonunda kullanılabilir. Örneğin, “She is a talented singer. Also, she can play the guitar.” cümlesinde, ‘also’ kelimesi ek bilgi sunarak kişinin yeteneklerini vurgular. Aynı şekilde, “She can also play the guitar.” ifadesinde de benzer bir işlev görür. Bu kullanım örnekleri, ‘also cümlede nasıl kullanılır?’ sorusuna yanıt niteliğindedir.

Doğru ve etkili bir şekilde ‘also’ kullanmak, iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra, yazılı ve sözlü anlatımı daha profesyonel ve anlaşılır kılar. Bu kelimenin doğru kullanımı, özellikle akademik ve iş dünyasında önemli bir avantaj sağlar. Ayrıca, ‘also’ kelimesinin kullanımı, cümle yapısını zenginleştirir ve anlatılmak istenen mesajın net bir şekilde iletilmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, İngilizce öğrenen bireylerin ‘also’ kelimesinin anlamını ve kullanımını kavraması, dil becerilerini ileriye taşımada büyük bir role sahiptir. Bu bağlaç, doğru ve yerinde kullanıldığında, iletişimi güçlendirir ve dilin etkinliğini artırır. Bu nedenle, ‘also’ kelimesinin dil bilgisi ve kullanım açısından önemi büyüktür ve doğru öğrenilmesi, dil gelişiminde önemli bir adım olarak kabul edilmelidir.

Yorum yapın